Thông Tin Về Hệ Thống Giáo Dục Đại Học Tại Anh

138

Thông Tin Về Hệ Thống Giáo Dục Đại Học Tại Anh

Đối với những bạn đang có ý định sang Anh du học, cần tìm hiểu kĩ lưỡng về hệ thống giáo dục đại học tại Anh để có được sự chuẩn tốt nhất khi sang Anh du học.

Lọai tổ chức cấp bằng đại học

Các trường đại học: các trường này có quyền tự tổ chức các khóa lấy bằng đại học ở mọi cấp bậc.

Các trường cao đẳng thuộc khối đại học: một số trường kiểu này tự cấp bằng đại học nhưng phần lớn thường cấp bằng đại học thông qua các trường đại học.

Khóa học và phân lọai bằng cấp

Để lấy bằng đại học ưu thông thường phải mất ba năm (ở Scotland là bốn năm).

Một số bằng đại học kéo dài bốn năm, đôi khi lâu hơn nữa.

Xem thêm:

Thông Tin Về Hệ Thống Giáo Dục Đại Học Tại Anh 1

Một khóa học đại học dành cho sinh viên quốc tế (thí dụ thêm một khóa học ngọai ngữ) thường kéo dài hơn ba năm.

Khóa học kèm theo một thời gian thực tập cũng thường kéo dài hơn ba năm.

Thay vì bằng đại học, sinh viên có thể học để lấy diploma nâng cao quốc gia (HDN). Các khóa lấy bằng HND thường kéo dài hai năm và thường tập trung vào các lĩnh vực như kinh doanh, khoa học và kỷ thuật. Cuối khóa học, sinh viên có thể chuyển tiếp vào chương trình đại học tương đương và sau một năm bằng HND có thể được chuyển thành bằng cử nhân.

Bằng đại học được phân lọai như sau:

+ Bằng loại 1

+ Bằng lọai 2 khá

+ Bằng lọai 2 trung bình

+ Bằng lọai 3

+ Bằng đạt

Thông Tin Về Hệ Thống Giáo Dục Đại Học Tại Anh 1

Một số ví dụ về các khóa đại học:

  • Cử nhân văn chương (BA)
  • Cử nhân giáo dục (Bed)
  • Cử nhân kỹ thuật (Beng)
  • Cử nhân luật (LLB)
  • Cử nhân dược (MB)
  • Cử nhân khoa học (BSc)

Phương pháp giảng dạy và đánh giá

Ở Vương Quốc Anh có rất nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau:

– Thuyết trình: do giảng viên trường đại học cho một số lượng lớn sinh viên

– Hội thảo: gồm nhiều nhóm nhỏ và giảng viên sẽ giải thích cặn kẽ từng khía cạnh của môn học.

– Giảng bài: là cơ hội tốt khi một hoặc hai sinh viên trực tiếp trao đổi bài học với giảng viên.

Các biện pháp đánh giá thông dụng bao gồm:

Thi vịết: được tiến hành hàng năm vào cuối năm học hoặc vào năm cuối.

Đánh giá thường xuyên tổng hợp của các bài víết, khả năng trình bày trong các buổi hội thảo, và thi cuối năm.

Thi viết kèm theo tiểu luận: thường dựa trên việc nghiên cứu.

Thi nói: trên cơ sở đóng góp ý kiến tại các hội thảo và bài giảng.

Tổng hợp của tất cả các phương pháp trên.