Tại Sao Nên Đo Lưu Lượng Nước, Đo Chất Lượng Nước Thải Thường Xuyên?

156

Quan trắc nước thải là một hoạt động không thể thiếu của công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, tầm quan trọng của việc đo lưu lượng nước, đo chất lượng nước thải ngày càng được khẳng định.

Theo Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005, tùy vào quy mô hoạt động và mức độ ảnh hưởng đến môi trường của từng đơn vị, từng ngành nghề mà mức độ, tần suất quan trắc nước thải sẽ có sự khác nhau. Cũng vì vậy mà quá trình đo lưu lượng nước, đo chất lượng nước ở từng nơi khác nhau cũng phải khác nhau, nhưng tất cả đều đòi hỏi phải có một trình tự chặt chẽ và kỹ thuật cao để có thể đạt được kết quả chính xác nhất.

Tại sao nên đo chất lượng nước thường xuyên 1

Quan trắc nước thải là hoạt động cần được chú trọng

Mục tiêu của việc đo lưu lượng nước, đo chất lượng nước

Click Xem: >> Soi rãnh inox, Soi Rãnh Kim Loại tại Sonatech

– Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.

– Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng nước thải của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu của các cấp quản lý nhà nước.

– Cảnh báo kịp thời về nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường.

Quá trình quan trắc nước thải bao gồm

– Theo dõi số lượng, diễn biến các nguồn nước thải từ hoạt động của cơ sở tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường;

– Theo dõi lưu lượng/ tần suất nước thải,  định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải từ quá trình hoạt động của cơ sở; lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/ lần.

– Định kỳ đo lưu lượng nước, đo chất lượng nước thải, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở.

– Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc nước thải chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.