Những khóa học cần lưu ý tại Greenwich

142

Những Khóa Học Cần Lưu Ý Tại Greenwich

Khoá học tiếng Anh:

– 9 tuần: Yêu cầu IELTS 5.0; Học phí: £1.350

– 5 tuần: Yêu cầu IELTS 5.5; Học phí: £ 820

Khoá Phổ thông trung học (GCSE)

– Yêu cầu: Trên 14 tuổi, IELTS 6.0

– Học phí:£ 3.750/ năm

Khoá A levels (2 năm):

Xem thêm:

Dành cho học sinh trên 16 tuổi. Với chứng chỉ A levels các em có thể theo học tất cả các ngành và được nhận vào các trường Đại học danh tiếng của Anh Quốc, Hoa kỳ và các nước nói Tiếng Anh khác.

– Yêu cầu: IELTS 6.0

– Học phí: £ 3.500/ năm

Khoá Dự bị đại học: Yêu cầu IELTS 4.5/TOEFL 400

Sau khi hoàn thành khoá học dự bị, sinh viên được nhận thẳng vào học tại các trường Đại học danh tiếng của Anh Quốc

Các chuyên ngành: Kinh doanh, Khoa học, Xây dựng, Âm nhạc, Hoạt động xã hội, Luật…

Những Khóa Học Cần Lưu Ý Tại Greenwich 1

+ Học phí: £5.850/năm

Khoá Dự bị Thạc sĩ (chuyên ngành Kinh doanh):

+ Yêu cầu IELTS 5.0 (Khóa tháng 10), IELTS 5.5 (Khóa tháng 11), IELTS 6.0 (Khóa tháng 1)

+ Học phí: £5.850/năm

Chương trình Cử nhân:

– Học phí: £8.950/năm

– Yêu cầu: IELTS 6.0, TOEFL 550

Trường có chương trình học chuyển tiếp vào năm thứ 1, 2, 3

– Chuyển tiếp vào năm thứ 1: IELTS 6.0, đạt kết quả TNPT cao, hoặc đã học xong năm thứ nhất chuyên ngành liên quan.

– Chuyển tiếp vào năm thứ 2: IELTS 6.0, học xong năm thứ 2 đại học chuyên ngành liên quan.

– Chuyển tiếp vào năm thứ 3: IELTS 6.0, học xong năm thứ 3 đại học chuyên ngành liên quan.

Chương trình thạc sĩ:

– Học phí: £9.350- 11.150/năm

– MBA: 11.150/năm

– Một số ngành học phí có thể giao động từ £9.350 – £12.500/khoá

Yêu cầu: IELTS 6.0, TOEFL 550

* Nhà trường có các khoá học Tiếng Anh từ 4-44 tuần với học phí vừa phải (₤125/tuần). Sinh viên sau khi hoàn thành khóa học trên không phải thi IELTS mà chỉ cần đỗ bài thi của trường là được nhập học khoá học chính.

 

Học bổng:

Sinh viên theo học chương trình cử nhân và thạc sĩ sẽ được cấp Học bổng £1.000/năm trong suốt quá trình học. Nếu sinh viên đóng đủ tiền học phí trước khi nhập học sẽ được trừ 5%.

Đặt cọc: £2.500

– Đóng khi nhận được thư mời học của trường

– Chỉ được hoàn lại khi bị từ chối visa, và bị trừ £50 phí hành chính.

Học sinh đóng đủ tiền học phí cho trường trong tháng 9 (cho khoá học khai giảng vào tháng 9) hoặc trong tháng 1 (cho khoá học khai giảng vào tháng 1) sẽ được giảm 5% tiền học phí.

Chi phí sinh hoạt dự tính khoảng £6.000/năm.