Những điều cần tìm hiểu khi du học xứ người

135

Tìm hiểu rõ về văn hóa nơi mình sẽ đến

Bạn có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc học tập ở nước ngoài tháng chuyến đi trước. Không chỉ này sẽ làm cho bạn chuẩn bị nhiều hơn để tham gia vào cuộc hành trình nước ngoài của bạn, nhưng nó cũng sẽ làm cho bạn thêm bơm để bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn.

Đây là những gì bạn có thể làm:

Những Điều Cần Tìm Hiểu Khi Du Học Xứ Người 1

Tiến các kỹ năng ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn cần phải biết một ngoại ngữ trong nước của bạn lựa chọn, có một lớp học ngôn ngữ và thực hành nói trên của riêng bạn. Xem phim bằng ngôn ngữ để giúp các kỹ năng hiểu của bạn.

Tham gia một lớp về văn hóa. Nếu trường của bạn cung cấp một khóa học về lịch sử, nghệ thuật của các nền văn hóa, bạn nên nhảy tại cơ hội.

Hãy thử một số món ăn từ các nền văn hóa. Nếu bạn đang ở đúng nơi, nó sẽ không quá khó để thử một số món ăn địa phương từ hàng ngàn dặm. Cung cấp cho nó một thử và làm quen với ý nghĩ ăn nó mỗi ngày.

Gặp gỡ bạn bè, người cũng đang nghiên cứu trong cùng một quốc gia, thành phố. Bạn có thể bắt đầu ngâm mình trong nước với nhau.

Tìm hiểu về thành phố, phong tục, mức sống…

Một khi bạn biết nơi bạn sẽ được sống, đọc tất cả mọi thứ bạn có thể về thành phố. Đọc blog trực tuyến, có được cuốn sách du lịch, và đọc lên trên lịch sử của thành phố. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một sự đánh giá mạnh hơn nơi bạn đang đi, và tất cả những thứ mát mẻ, bạn sẽ phải làm khi bạn đến nơi.

Những Điều Cần Tìm Hiểu Khi Du Học Xứ Người 1

Tạo ra một danh sách xô. Tạo một danh sách ít nhất là hai mươi điều bạn chỉ phải làm trong thành phố trước khi đi.

Đánh dấu tất cả các trang trong sách du lịch của bạn cho thấy những nơi mà bạn chỉ có để xem.

Nói chuyện với người khác, những người đã sống trong hoặc nghiên cứu trong thành phố trước đây. Viết ra các khuyến nghị của họ.

Tin liên quan: