Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

144

Ai cũng biết Thất Bại là mẹ Thành Công, vậy ai là bố của nó?

Đố vui: Bố của Thành Công là ai? 1

Đố vui: Bố của Thành Công là ai? 2

Đáp án: Chồng của Thất Bại.

Tiếp tục nào… 

Người da trắng xuống biển thì da bị đen. Vậy còn người da đen xuống biển thì sẽ như thế nào?

Đố vui: Bố của Thành Công là ai? 3

Đáp án: Họ sẽ bị ướt. 

Tiếp tục nhé…

Đố vui: Bố của Thành Công là ai? 4

Có một câu hỏi mà nếu như bạn hỏi sẽ luôn nhận được những câu trả lời khác nhau nhưng tất cả đều đúng.

Đố vui: Bố của Thành Công là ai? 5

Đáp án: ‘Mấy giờ rồi?’.

Tiếp tục nào…

Đố vui: Bố của Thành Công là ai? 6

Hãy kể tên năm gần đây nhất mà Tết đến trước Giáng sinh?

Đố vui: Bố của Thành Công là ai? 7

Đáp án: Năm hiện tại, năm 2017.

Đố vui: Bố của Thành Công là ai? 8

Tiếp tục nào…

10 người mắc hội chứng bắt chước ngồi trên thuyền. Một người nhảy xuống nước, hỏi trên thuyền còn lại bao nhiêu người?

Đố vui: Bố của Thành Công là ai? 9

Đáp án: Không còn người nào vì 9 người kia cũng bắt chước nhảy xuống. 

Theo: vnexpress