Điều kiện du học Anh chương trình đại học và sau đại học

150

Điều Kiện Du Học Anh Chương Trình Đại Học Và Sau Đại Học

Đã từ lâu, được học tập tại đất nước Anh là niềm tự hào của rất nhiều các bạn học sinh trên thế giới trong đó có cả sinh viên Việt Nam. Vậy làm thế nào để được là một học sinh, sinh viên của một trường tại Anh và điều kiện du học tại Anh như thế nào?

Xem thêm:

Điều Kiện Du Học Anh Chương Trình Đại Học Và Sau Đại Học 1

Điều kiện chung:

– Học sinh từ lớp 9 trở lên, có quá trình học tập và làm việc liên tục tương ứng với tuổi đời.

– Yêu cầu về trình độ tiếng Anh của các bậc học rất khác nhau có điểm IELTS từ 5.0 đến 6.5.

– Thật sự muốn đi học và gia đình có khả năng tài chính bảo trợ cho chi phí du học.

Chương trình đại học:

Điều Kiện Du Học Anh Chương Trình Đại Học Và Sau Đại Học 1

– Bằng cấp cần thiết sẽ tùy thuộc vào khóa học bạn muốn theo học. Bạn cần phải hoàn thành ít nhất 13 năm học tại nước của bạn hoặc ở Vương quốc Anh, và đã có bằng dự bị đại học tương đương với chứng chỉ A ở Vương quốc Anh.

– Vì học sinh Việt Nam chỉ học 12 năm bậc phổ thông trước khi vào đại học, nên phần lớn các trường đại học ở Vương quốc Anh đều yêu cầu học sinh Việt Nam phải học chương trình dự bị đại học từ 1 đến 2 năm. Tìm khoá học hướng nghiệp hoặc dự bị đại học trong phần tìm kiếm khoá học.

Ví dụ về những bằng cấp cần thiết:

  • HND (Khoá hướng nghiệp cao cấp quốc gia) – có bằng cấp tương đương với một hoặc hai môn của chứng chỉ A, hai môn khoá Highers của Xcốt-len hoặc Chứng chỉ/Bằng hướng nghiệp BTEC; hoặc một năm dự bị đại học quốc tế. Cùng với điểm IELTS 5.5 – 6.0
  • Đại học đại cương – có bằng cấp tương đương với một hoặc hai môn của chứng chỉ A, một hoặc hai môn khoá Highers của Xcốt-len hoặc Bằng hướng nghiệp BTEC; hoặc một năm dự bị đại học quốc tế. Cùng với điểm IELTS 5.5 – 6.0
  • Khoá Diploma sau phổ thông – có bằng cấp tương đương với một hoặc hai môn của chứng chỉ A, hai hoặc ba môn khoá Highers của Xcốt-len hoặc Bằng hướng nghiệp BTEC; hoặc một năm dự bị đại học quốc tế. Cùng với điểm IELTS 5.5 – 6.0
  • Khoá Đại học – có bằng cấp tương đương với hai hoặc ba môn của chứng chỉ A, ba hoặc bốn môn khoá Highers của Xcốt-len, Chứng chỉ/Bằng hướng nghiệp BTEC; hoặc một năm dự bị đại học quốc tế. Cùng với điểm IELTS 6.0 – 6.5

Chương trình Sau đại học:

– Để bắt đầu khoá học sau đại học tại Vương quốc Anh, bạn cần phải có bằng đại học Vương quốc Anh hoặc nước ngoài. Bạn cần phải đạt được bằng hạng nhất hoặc bằng hạng hai thứ nhất (hoặc thứ hạng quốc tế tương đương) tại chuyên ngành liên quan trực tiếp và bạn cần có trình độ tiếng Anh ít nhất tương đương cấp độ IELTS 6.5 cho hầu hết các khoá học.

Ví dụ về những bằng cấp cần thiết:

  • Dự bị Thạc sĩ – bằng đại học cùng với điểm IELTS 5.0 – 5.5
  • Chứng chỉ / Bằng sau đại học – bằng đại học cùng với điểm IELTS 6.5 – 7.0, hoặc khoá học dự bị thạc sĩ
  • Thạc sĩ – bằng đại học hạng nhất hoặc hạng hai cùng với điểm IELTS 7.0, hoặc khoá học dự bị thạc sĩ
  • MBA – bằng đại học, 2-3 năm kinh nghiệm thực tế, cùng với điểm IELTS 6.5 – 7.0
  • Tiến sĩ – bằng thạc sĩ, cùng với điểm IELTS 6.5 – 7.0