Điều cần lưu ý khi chọn trường du học

172

Đây là bước quan trọng nhất. Bạn sẽ phải quyết định những gì chương trình là tốt nhất cho bạn – không phải những gì chương trình là tốt nhất cho hai mươi người bạn thân nhất của bạn ở trường đại học. Bạn sẽ phải chọn chương trình bạn muốn làm, và thành phố nơi bạn sẽ được học tập.

Đây là cách để quyết định:

Điều Cần Lưu Ý Khi Chọn Trường Du Học 1

Nếu bạn không chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài hoặc quan tâm đến một nền văn hóa nước ngoài đặc biệt, làm một số nghiên cứu. Xem xét thông qua hướng dẫn du lịch và tìm kiếm trên Internet để xem những gì thành phố kháng cáo cho bạn. Một khi bạn đã thu hẹp danh sách của bạn xuống đến một vài nơi, hỏi xung quanh để xem nếu bạn biết bất cứ ai đã làm các chương trình bạn đang nghĩ đến, và hỏi làm thế nào nó được.

Nếu bạn đã chuyên ngành hoặc minoring bằng tiếng nước ngoài, nó có khả năng bạn sẽ muốn du học tại một đất nước mà ngôn ngữ được nói. Bạn cần kiểm tra xem có bao nhiêu tín chỉ của bạn lớn hay nhỏ, bạn sẽ nhận được từ mỗi chương trình.

Điều Cần Lưu Ý Khi Chọn Trường Du Học 1

Bạn cũng có thể quyết định nếu bạn muốn làm một chương trình trực tiếp thông qua trường học của bạn hoặc thông qua đại học khác. Có những lợi thế và bất lợi cho cả hai. Nếu bạn chọn một chương trình học đại học của riêng bạn, nó có khả năng tín dụng của bạn sẽ chuyển dễ dàng hơn, rằng bạn sẽ có xung quanh một số người bạn biết và sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và bạn sẽ phải làm ít hơn rất nhiều thủ tục giấy tờ để có được quá trình phê duyệt.

Nếu bạn chọn một chương trình bên ngoài trường đại học của bạn, bạn có thể có nhiều lựa chọn để lựa chọn và sẽ mạo hiểm hơn bởi vì bạn sẽ được học tập với một nhóm những người bạn đã không bao giờ gặp nhau, nhưng bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn để tìm và áp dụng cho chương trình.

Một khi bạn chọn chương trình của bạn và điền vào ứng dụng của bạn, bạn sẽ phải tự hỏi về các yêu cầu thị thực du học và chắc chắn phải có một hộ chiếu hiện hành. Mỗi quốc gia là khác nhau vì vậy con số này ra cũng trước.

Tin liên quan: