Chi phí khi du học tại Vương Quốc Anh

137

Học phí tại Vương quốc Anh

Học phí rất khác nhau phụ thuộc vào từng khóa học cụ thể và nơi học. Do đó nên tìm hiểu những thông tin chi tiết về học phí, tiền đặt cọc, điều kiện thanh tóan và chi phí về chồ ở của trường mà bạn chọn.

Ngòai việc thanh tóan học phí bạn còn phải trả lệ phí thi. Đối với một số khóa học, học sinh òn phải trả tiền sử dụng các thiết bị và vật liệu của phòng thí nghiệm.

Chi Phí Khi Du Học Tại Vương Quốc Anh 1

  1. Học phí

Trình độ đại học:

– Khóa học thông thường 6.750 – 7.000 bảng Anh

– Khóa học có sử dụng phòng thí nghiệm 8.750 – 9.000 bảng Anh

– Khóa học nghàng y 16.250 – 16.500 bảng Anh

Trình độ sau đại học:

– Khóa học thông thường 6.750 – 7.000 bảng Anh

– Khóa học ngành y 16.250 – 16.500 bảng Anh

– Khóa học ngành quản trị kinh doanh 7.250 – 7.500 bảng Anh

Cao đằng:

– Khóa học dự bị đại học 3.950 – 5.200 bảng Anh

– Khóa học sau phổ thông 3.300 – 4.150 bảng Anh

– Khóa học ở bậc học cao hơn 5.400 – 7.950 bảng Anh

Chi Phí Khi Du Học Tại Vương Quốc Anh 1

  1. Sinh họat phí:

– Sinh họat phí ở Vương quốc Anh thay đổ theo vùng. Nói chung giá cả sinh họat ở Luân Đôn và các thành phố miền đông nam nước Anh thường đắt hơn so với miền Bắc nước Anh, sứ Wales, Scotland và Bắc Ireland.

Mức Sinh Hoạt Phí Và Một Số Thông Tin Khi Du Học Tại Anh

Dưới đây là những thông tin về mức sinh hoạt phí ( như: tiền thuê nhà, tiền điện, lò sưởi, thức ăn và các phụ kiện khác) cho một sinh viên độc thân trong chín tháng học.

Mức sinh họat phí trung bình cho sinh viên

Ở Luân Đôn 1 năm: 7.300 bảng Anh

1 tháng: 811 bảng Anh

Ngòai Luân Đôn 1 năm: 5.936 bảng Anh

1 tháng 659 bảng Anh

– Theo quy định của cơ quan y tế quốc gia Vương quốc Anh, sinh viên quốc tế đăng ký học trên 6 tháng sẽ được hưởng chế độ y tế miễn phí.

– Có thẻ sinh viên quốc tế (ISIC) bạn sẽ được giảm giá nếu đi nhà hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, phòng tranh và đi lại bằng các phương tiện công cộng. Bạn có thể lấy mẩu đơn xin thẻ tại hiệp hội sinh viên.

Xem thêm: