Các Khóa Học Phổ Biến Tại Anh

176

Các Khóa Học Phổ Biến Tại Anh

Sang Anh du học, bên cạnh chương trình học chính khóa tại trường, bạn cần phải theo học thêm những khóa học khác. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ được trang bị đầy đủ kĩ năng và kiến thức cho quá trình học tập và sinh sống tại nơi đây.

Các Khóa Học Phổ Biến Tại Anh 1

Xem thêm:

Chứng chỉ A (A-levels): chứng chỉ này là cách phổ biến nhất để đáp ứng yêu cầu tuyển sinh vào các trường đại học hoặc cao đẳng thuộc khối đại học Vương Quốc Anh. Học sinh thường học hai hoặc ba môn liên quan tới khóa học đại học mà họ chọn. Khóa học lấy Chứng chỉ A thường kéo dài hai năm.

Chứng chỉ AS (AS-levels): các khóa lấy Chứng chỉ AS có thời gian bằng nữa thời gian lấy chứng chỉ A. Hai chứng chỉ AS tương đương với một chứng chỉ A.

Bằng tú tài quốc tế (IB): đây là chứng chỉ quốc tế được công nhận là tiêu chuẩn vào đại học ở hầu hết các nước kể cả Vương Quốc Anh.

Bằng dạy nghề quốc gia (NVQ): bằng cấp này được giảng dạy theo xu hướng hướng nghiệp.

Bằng dạy gnhề chung quốc gia (GNVQ): bằng cấp này cũng được giảng dạy theo xu hướng hướng nghiệp, cung cấp cho học viên cả kỷ năng làm các công việc có tính chất khác nhau đồng thời phát triển khả năng tiếp tục học của học viên.

Các Khóa Học Phổ Biến Tại Anh 1

Bằng dạy nghề Scotland (SVQ) và bằng dạy nghề chung Scotland (GSVQ): hai bằng này thuộc hệ thống bằng cấp của Scotland, có tính chất và mục đích tương tự như NVQ/GNVQ, tuy nhiên có điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu về công việc và pháp luật của Scotland.

Dự bị đại học: các khóa học dự bị đai học được thiết kế để giúp học sinh có khả năng vào học tại các trường đại học hoặc cao đẳng. Các khóa này thường nằm trong chương trình giảng dạy một năm cho một hoặc vài môn học. Nhiều khóa học dự bị được thiết kế đặc biệt nối liền với các khóa tại trường đại học, vì vậy sau khi hòan thành khóa học dự bị, học sinh sẽ được nhận thẳng vào các khóa đại học đó.

 

Tiếng Anh như một ngọai ngữ (EFL); tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai (ESL); tiếng Anh dành cho mục đích hàn lâm (EAP); tiếng Anh chuyên ngành (ESP) – như tiếng Anh kinh doanh hay tiếng Anh kỷ thuật.