18-24 Tháng Trước Khi Du Học Tại Mỹ

172

18-24 Tháng Trước Khi Du Học Tại Mỹ

Một khi đã quyết định du học Mỹ là lựa chọ đúng cho bạn và đã xác định những yếu tố liên quan đến lựa chọ trường học, bây giờ là lúc lên kế họach cho các việc cần làm trên đường biến giấc mơ bạn thành hiện thực. Sinh viên quốc tế thường ước lượng sai khỏan thời gian cần thiết dể nộp đơn tuyển sinh vào các trường ĐH ở Mỹ. Tránh lỗi này bằng cách xác định lịch cụ thể.

18-24 Tháng Trước Khi Du Học Tại Mỹ 1

Xem thêm:

Khi bắt đầu thao tác, nên nhớ rằng càng sớm càng tốt. Để tim được trường phù hợp với bạn cần bỏ thời gian tìm hiểu thấu đáo các lựa chọn của bạn. Sau đó tuân theo các hạn nộp đơn do trường bạn xác định. Có thể là khỏang 10 tháng trước khi học kỳ đâu tiên bắt đầu. Hầu hết các trường chỉ nhận học sinh vào mùa thu, nghĩ là nên bắt đầu nộp đơn từ giữa tháng 12 đến tháng 2 cho học kỳ đầu tiên vào năm sau. (Nếu bạn muốn bắt đầu học từ mùa thu 2004, bạn phải bắt đầu nộp đơn từ cuối 12/2003 đến tháng 2/2004.

Điều này vẫn cần thiết ngay cả khi bạn nộp đơn trên internet. Các trang web trường thao tác thôn tin nhanh nhưng các trường cần thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu hồ sơ của bạn. Liên hệ với giáo viên và các trường bạn đang theo học để xin thư giới thiệu và học bạ bản gốc, đồng thời đang ký các kỳ thi chuẩn (TOEFL, SAT) để theo kịp hạn nộp đơn của trường.

18-24 Tháng Trước Khi Du Học Tại Mỹ 1

18-24 tháng trước khi du học: Tìm hiểu, nghiên cứa các trường học trên internet, sách tham khảo, và các tài liệu hữu ích tái IIE Việt Nam, trung tâm Du học Mỹ, tham dự các buổi hội thảo du học Mỹ.

Làm một tệp hồ sơ về các trường mà bạn đang tìm hiểu và có ý địng nộp đơn. Đọc tất cả những gì bạn có thể tìm được về các trường ấy. Xác định thành phần giáo viên, cha mẹ của các học sinh ở đó, các nghề nghiệp tương ứng với ngành bạn định học, ban giảng huấn của trường.

Đồng thời, đây cũng là lúc bạn nên bắt đầu đang ký thi TOEFL, SAT, GRE, GMAT.